Čo ak som lenivý ajťák


a nechce sa mi ručne v skorom poludní vyťukávať do Spotlightu veci ako Slack, XCode, Safari .. otvorím si teda textový editor a krivoľako píšem nasledovné

# moja Robota znamena, ze potrebujem nastartovat tieto veci
#!bin/sh
osascript -e 'tell application "Xcode"
activate
end tell'
osascript -e 'tell application "Tower"
activate
end tell'
osascript -e 'tell application "Slack"
activate
end tell'
osascript -e 'tell application "Safari"
open location "http://gmail.com"
activate
end tell'
exit 0;

Myslím, že každý polointelektuál si domyslí princíp a upraví si túto nádheru k obrazu svojmu.

Ak si lenivý aj zatvoriť to terminálové okno

choď do nastavení Shellu a urob čo ti dievka káže

ťuk sem

Skript si dobre ulož a spusti či už po prihlásení, alebo.. alebo si ho ulož ako workhard.command a počkaj, kým ti ho Spotlight zoskenuje. 
Potom stačí ⌘+Space -> workh -> Enter.

Blíži sa horúce leto, je preto lepšie pripraviť sa na lenivé dni, pretože každá sekunda pri osviežujúcom nápoji sa počíta.

EDIT pre skutočných gurmánov

Ako to už chodí, pokiaľ pracujeme z pohodlia domova, je treba pripojiť sa do najrozličnejších pracovných sietí. Na to múdri muži internetu ponúkajú nasledovný recept.

# open VPN connection
keychainItem="YOUR-KEYCHAIN-LOGIN-ITEM-NAME"
VPNName="Work VPN name"
function isnt_connected () {
scutil --nc status "$VPNName" | sed -n 1p | grep -qv Connected
}
get_pw () {
security 2>&1 >/dev/null find-generic-password -ga $keychainItem
|ruby -e 'print $1 if STDIN.gets =~ /^password: "(.*)"$/'
}
echo "fetching VPN credentials from keychain account "$keychainItem""
echo "Using VPN service: $VPNName"
if isnt_connected $VPNName; then
echo "Connecting to VPN..."
scutil --nc start "$VPNName"
sleep 2
osascript -e "tell application "System Events" to keystroke "$(get_pw)""
sleep 1
osascript -e "tell application "System Events" to keystroke return"
else
echo "Already Connected to VPN..."
fi

Tento zázrak otvorí prihlasovacie okienko do VPNky a vloží heslo z keychainy. Dokonalé.